ಸವಿಜೇನು

GKVK ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಖಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ .  ಇಷ್ »

ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನ!!

ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವರದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡುವಾಗ, 'ಛೇ ಈಗಲೇ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿ »

ಹೊಸವರ್ಷ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ... ವಸುಂಧರೆಯ ಉರುಳುಸೇವೆ, ಇಷ್ಟದೈವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ »

poem