“ ನಿನ್ನ ‘ಇಂಜಿನಿಯರು ಓದು’ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆ-ಡ್ಯಾಮು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ
ಸಿಗುತ್ತದೇನಪ್ಪ ”.

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೊ.. ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

“ಅಯ್ಯೊ. ನಾನು ಮನೆ-ಕಟ್ಟುವ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಲ್ಲ, ’ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರು’
ಓದ್ತಾ ಇರೋದು.” ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದೆ.

“ಹೌದಾ. ಅದೇ. ನರಸಿಂಹ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಅದು-ಇದು ಅಂತ ಟಿವಿ-ಮಿಕ್ಸಿ
ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ತರಹ ಕೆಲಸನ. ? ” ಎಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಅಜ್ಜಿ.

ಇಂಜಿನಿಯರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ
ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮಾತ್ರ. , ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಅವರ
ಪಾಲಿಗೆ ’ಇಂಜಿನಿಯರು’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ‘ನಾಲಾಯಕ್ಕು’.

“ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ-ಮಾಡೊ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. , ನಾನೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಜ್ಜಿ ” ಎಂದೆ.

“ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳು. ? ” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು-ಕ್ಷಣ ಮಾತೇ
ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.
ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುದುಕಿ ಎಂತೆಂತದೋ ಡೌಟು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜು
ಹಾಕುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿಯವರು ಎಂದು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು-ಸಮುದಾಯದ ಮಾನ ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ.

“ಟಿವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಾ. ಟಿವಿಯನ್ನೇ ಡಿಜೈನು ಮಾಡುವವರು ನಾವು ”. ಅಜ್ಜಿಗೆ
ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

“ ಅದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಕೆಲಸಾನೊ. ಓದಿದರೆ ರೋಡು ಮಾಡುವ ಇಂಜಿನಿಯರು ಓದ್ಬೇಕು. ಡ್ಯಾಮು-ಮನೆ
ಇಂಥವೆಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುವುದು ಹುಡುಗಾಟದ ಕೆಲಸವೇ. ?” ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೃಣವಾಗಿ
ಕಾಣುವಂತಿತ್ತು ಮತ್ತವಳ ವಾದ.

ಅಜ್ಜಿಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ತಲೆಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ನವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲೇಬೇಕೆಂದು
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಧ-ವಿಧವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯ ಲೋಕಲ್
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ’ ಎಲೆಕ್-ಟ್ರಿಕಲ್ಲು’ ಎನ್ನುವ ಲೈಟು-ಕಂಬ ಹತ್ತುವ
ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು, ’ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು’ ಎಂಬ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸದವರು, ’ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು
ಇಂಜಿನಿಯರು’ ಎಂಬ ಕಸ-ಕಡ್ಡಿ ಆಯುವವರು, ’ಆಟೊಮೊಬೈಲು’ ಎಂಬ ಗ್ಯಾರೇಜು ಕೆಲಸದವರು,
ಬಸ್-ಟೈರು ಮಾಡುವ ’ಪಾಲಿಮರು’ ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರ ಕುಲಕಸುಬುಗಳ
ವಿವರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಅದ್ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ’ಹರಿ-ಕಥೆ’ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿಯ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೆ.
ಆದರೂ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಮೊಂಡುತನದ ಪರಮಾವಧಿಯೇನೊ ಎಂಬಂತೆ ’ರೋಡು-ಮಾಡುವವರ’ ಮುಖಸ್ತುತಿಯನ್ನು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.